Projecten

Een project begint en eindigt, en tussen die twee momenten in moet er iets tot stand gebracht worden. Het resultaat wordt in sterke mate bepaald door een goede projectopdracht. Foxpro zal daarom altijd meehelpen met het formuleren van die opdracht, zodat de opdrachtgever de zekerheid heeft dat het beoogde resultaat scherp is gedefinieerd.

Het tot stand brengen van het resultaat vergt goede samenwerking van alle betrokkenen, soepele aansturing waar mogelijk en een strakke hand waar nodig. Vastlegging van elke tussenstap geeft duidelijkheid over de voortgang. Uit eerdere projecten brengt Foxpro veel ervaring mee. We hebben en methoden en hulpmiddelen ontdekt om projecten vlot te laten verlopen. Ook "moeilijke" projecten.

De ervaring leert dat projecten vaak te kort duren om de resultaten die bereikt zijn goed in te bedden. Het gevolg is terugval na het opheffen van het projectteam. Deze valkuil vermijdt Foxpro door al direct afspraken te maken met de opdrachtgever over inbedding van de resultaten in de reguliere organisatie.


Andere diensten

- Advies

- Coaching
        overzicht