Coaching

Uw computer praat niet terug. En luistert eigenlijk ook niet.
Wie af en toe een luisterend oor kan gebruiken, en ideeën wil toetsen en aanscherpen vóór ze op de medewerkers en collega's los te laten, doet er goed aan een klankbord te zoeken.
Anderen willen scherp blijven en zoeken een gesprekspartner om van tijd tot tijd in alle vrijheid een stevige discussie mee aan te gaan, zonder dat dat gevolgen heeft voor positie, goede naam, of toekomstmogelijkheden.

Soms is de levenspartner of een goede vriend of vriendin geknipt voor die rol. Maar lang niet iedereen heeft in de eigen omgeving zo'n gesprekspartner.
Foxpro Consultancy biedt maatgesneden coaching aan. Een gesprek vindt plaats als u er behoefte aan hebt. En duurt zo lang als u wilt. In spannende tijden (organisatiewijziging, bezuiniging, start project) kan dat vaker en langer zijn, als u dat wenst. In rustige tijden spreekt u de coach misschien sporadisch. Maar hij ís er wel, en via de telefoon is desnoods onmiddellijk ruggespraak mogelijk.


Andere diensten

- Advies

- Projecten

        een goede start