Advies

Ja, er is verschil tussen beleidsadvies en organisatieadvies.
Waar de scheidslijn ligt?

Bij organisatieadvies gaat het over de mensen in de organisatie en over de wijze waarop verantwoordelijkheden afgebakend, gekoppeld en georganiseerd moeten zijn om het werk goed te laten verlopen. Vaak gaat het over de manier waarop medewerkers hun taak uitoefenen. Als het mis gaat, is dat doorgaans op de raakvlakken tussen afdelingen of vakgebieden. En daar is iets aan te doen.

Beleidsadvies helpt bij het ontwikkelen van een heldere blik op de toekomst, en vooral bij het realiseren van de gewenste stappen. Het moet natuurlijk niet alleen bij idee├źn en plannen blijven. Foxpro heeft veel ervaring met het formuleren van beleid voor de lange en kortere termijn, het omzetten daarvan in actieplannen en het uitvoeren daarvan. Verandering moet verbetering opleveren opleveren over de hele linie.

Daarnaast geeft Foxpro advies over het opzetten en onderhouden van kwaliteitssystemen en advies bij certificatie.
Wie wil dat de organisatie echt steeds beter gaat functioneren en dat medewerkers meer plezier krijgen in hun werk, is aan het goede adres bij Foxpro voor praktijktraining en optimalisatie-advies.


Andere diensten

- Projecten

- Coaching

    een mooie vlucht